Veteran Mini Traktor

Veteran Mini Traktor Klubs kontingent

Kontigent udgør i 2023: 60,00 kr  + 40,00 kr i indmeldelses gebyr.

Til konto Danske Bank

Reg.nr:                           3406

Kontonr:                 5741701180

Eller MobilPay           40457588